Сайт картасы
Абитуриенттер үчүн маалымат: http://admission.iuk.kg/ 

Кампустун расмий сайты: http://iuk.kg/

 
Борбордук кампустун сайты: http://muk.iuk.kg/


Чыгыш кампусунун сайты:  http://east.iuk.kg/


Батыш кампусунун сайты: https://mukr.iuk.kg/

“Таалим” колледжинин сайты: http://iuk.taalim.kg/

“КЭАУ” ОИӨКнын даярдоо багыттары   


 Окуу төлөмдөрү ( толук маалыматты караңыз) 

 Борбордук кампус “Кыргызстан эл аралык университети” ОИӨК академиялык консорциумунун    базалык бөлүмү, өзүнүн ишмердүүлүгүндө , окутуунун инновациялык ыкмаларын колдонуу менен жогорку билим берүүнү өнүктүрүүнүн заманбап моделдерин пайдаланат. 

 

2019 - 2020 - окуу жылында Борбордук жана Чыгыш кампустарынын базасында студенттерге төмөнкү программалар боюнча окуу мүмкүнчүлүгү берилет:

 
 
— Бакалавр программасы боюнча окутуу   

Окуу мөөнөтү – 4 жыл   

 
Лицензия №LD160000800
Лицензия LD170001580
Лицензия LD180000465

 
530100 «Философия»
530500 «Юриспруденция»
530800 «Эл аралык мамилелер»
531100 «Лингвистика»
531500 «Аймак таануу»
540200 «Социалдык иштер»
580100 «Экономика»
580200 «Менеджмент»
710100 «Информатика жана эсептөө техникалары»
710200 «Маалымат системалары жана технологиялар»
«Филология»
«Педагогика»
«Дин таануу»

 

— Аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу түрү     

 Орто билим берүү базасында окуу мөөнөтү – 5 жыл  

 
Расмий сайты: mido.kg

 
530500   «Юриспруденция»

540200  “Социалдык иштер”

580100 «Экономика»

580200 «Менеджмент»

710200  «Маалымат системалары жана технологиялар»

 

— Магистрдык программа менен окутуу:  

 Күндүзгү окутуу мөөнөтү – 2 жыл   

Сырттан окутуу мөөнөтү – 2,5 жыл

 
Лицензия №LD170001258


Мамлекеттик аккредитациянын сертификаты 

№SF160000690

 «Эл аралык мамилелер»

«Юриспруденция» (күндүзгү, сырттан окутуу)

«Экономика»       (күндүзгү, сырттан окутуу)

«Менеджмент»   (күндүзгү, сырттан окутуу)

«Лингвистика»

«Филология»

«Аймак таануу»

«Философия»

 «Маалымат системалары жана технологиялар» » (күндүзгү, сырттан окутуу)

 «Информатика жана эсептөө техникалары»

 — Докторантура (Ph.D. программасы) жана аспирантура:

Күндүзгү окутуу мөөнөтү – 3 жыл 

«Экономика жана финансы»

«Информатика жана эсептөө техникалары»

«Менеджмент»

 

Жайгашкан жери:

Бишкек ш., 7 Апрель көчөсү, 4;

Бишкек ш., Л. Толстой көчөсү, 17А/1

“Кыргызстан эл аралык университети” академиялык консорциуму - билим берүүнүн интеграциясынын, илим жана инновациялык ишмердүүлүктүн  кеңири түрдүү багыттарынын негизинде түзүлгөн.

Биз жөнүндө
Биз жөнүндө

“Кыргызстан эл аралык университети” – Кыргызстандагы жаңы форматтагы корпоративдик түзүмдүк башкаруудагы официалдуу эл аралык статусу бар алгачкы университет.

Консорциумдун түзүмдөрү
Консорциумдун түзүмдөрү

“Кыргызстан эл аралык университети” Академиялык консорциуму – консорциумдун жалпы саясатына ылайык ишмердүүлүктүн өз алдынча багыттарын иш жүзүнө ашырган жети кампустан турат.

Консорциумдун Уставы
Консорциумдун Уставы

Консорциумдун мамлекеттик каттоосу
Консорциумдун мамлекеттик каттоосу

Мамлекеттик каттоонун күбөлүгү

Консорциумдун саясаты
Консорциумдун саясаты

“Кыргызстан эл аралык университети” Академиялык консорциуму, инновациялык ЖОЖ катары- өзүн Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгында, батыш университеттик билим берүүсүнүн, орусиялык жана азия аймагында тездик менен өсүп жаткан университеттеринин эң мыкты салттарына таянат. Университеттин негизги байлыгы ...

Консорциумдун өнүгүү стратегиясы
Консорциумдун өнүгүү стратегиясы

“Кыргызстан эл аралык университети” Академиялык консорциумунун стратегиясы, Борбордук Азияда жана дүйнөдө жүрүп жаткан саясий жана экономикалык процесстер менен тыгыз байланышкан.

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциуму – Кыргызстандын интеллектуалдык борбору катары иштеп жаткан, жаңы технологияларды киргизүүнү иш жүзүнө ашыруучу, жаңы билимдерди жаратуучу, бат өзгөрүлүп турган дүйнө шартында Борбордук Азия региондорунун алдында турган ааламдашуу чакырыктарына карата ишенимдүү чечимдерди кабыл ала турган адистерди даярдоочу эл аралык статусу бар жогорку окуу жайы.

Борбордук кампус
Борбордук кампус

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциумунун базалык бөлүмү өзүнүн ишмердүүлүгүндө окутуунун инновациялык технологияларын колдонуу менен жогорку билим берүүнү өнүктүрүүнүн заманбап моделдерин пайдаланат.

Чыгыш кампусу
Чыгыш кампусу

Чыгыш кампусунда эл аралык багыттагы билим берүү программаларына көңүл бурулган. Кампустун базасында «Таалим» орто билим берүүчү колледждер тобунун башкы колледжи өз ишин алып барат. Профессордук-окутуучулук курам ата мекендик жана чет элдик студенттер менен биргеликте бирдиктүү инновациялык билим берүү чөйрөсүн түзүшөт.

Батыш кампусу
Батыш кампусу

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциумунун түзүмдүк бөлүмү, европалык жана америкалык жогорку мектебинин тажрыйбаларын интеграциялоо ишмердүүлүгүнүн негизги багыты болуп саналган, инновациялык университет катары иш жүргүзөт.

Эл аралык жогорку медицина мектеби
Эл аралык жогорку медицина мектеби

Эл аралык жогорку медицина мектеби академиялык консорциумдун түзүмдүк бөлүгү, негизги милдети чет өлкөлөрү үчүн квалификациялуу медициналык кадрларды даярдоо, республиканын калкына жогорку сапаттагы медициналык кызмат көрсөтүү жана илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү болуп саналат.

«КЭАУ» Чыгыш Медициналык Кампусу
«КЭАУ» Чыгыш Медициналык Кампусу

Чыгыш Медициналык Кампусу ЭАММ ОИӨК - «КЭАУ» АКнын түзүмдүк бөлүмү. Милдети, жогорку медициналык билим берүүнүн ата мекендик жана эл аралык стандарттарына негизделген жана чет өлкөлүк эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү бүтүрүүчүлөрдү камсыздоочу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат.

Ысык- Көл кампусу
Ысык- Көл кампусу

Ысык-Көлдүн жээгинде жайгашкан (Чолпон-Ата ш.), чет өлкөлөрү үчүн жогорку квалификациялуу медициналык кадрларды даярдоо боюнча жана саламаттыкты сактоо тармагында илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүү милдетин жүзөгө ашыруучу Эл аралык жогорку медициналык мектебинин регионалдык кампусу.

Колледждер тобу
Колледждер тобу

"Таалим" колледждер тобу – кеңири түрдүү багыттар боюнча окутууну жетектеген, «Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциумунун түзүмүнө кирген, атайын орто кесиптик билим берүүчү мекемелер тармагы.

Казакстан Социалдык vамилелер жана эмгек Академиясы
Казакстан Социалдык vамилелер жана эмгек Академиясы

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциуму – Казакстан Республикасынын Алматы шаарында жайгашкан жана өзүнүн ишин жүргүзүп келет. Кампустун базасындагы Казакстан социалдык мамилелер жана эмгек Академиясы – Казакстан ЖОЖдорунун алдыңкыларынын бири, жана дагы эл аралык академиялык мобилдүүлүктүн Борбору.

«Vedanta» медициналык клиникалар тармагы
«Vedanta» медициналык клиникалар тармагы

«Vedanta» медициналык клиникалар тармагы – республиканын калкына кеңири түрдүү медициналык кызмат көрсөтүүнүн университеттик медициналык клиникалар комплекси, консорциумдун медициналык клиникалык базасы болуп саналат.

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциумунун бөлүмдөрүнүн илимий ишмердигинин негизги багыттары Азия аймагынын бийик тоолуу шартындагы калктын жашоосун жакшыртуунун жаңы технологияларынын иштелмелери менен байланышат жана колдонмо мүнөзгө ээ.

Консорциумдун илимий мекемелери
Консорциумдун илимий мекемелери

«Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык консорциумунун тутумуна бир катар илимий изилдөө бөлүмдөрү кирет: Эл аралык тоолор институту, директиру КРнын УИА академиги, профессор Б.А. Токторалиев. Этнологияны илимий-изилдөө институту, директиру т.и.к. Т.А. Акеров.

Консорциумдун илимдеринин негизги багыттары
Консорциумдун илимдеринин негизги багыттары

Консорциумдун илимий бөлүмдөрү төнкү тармактарда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү менен алектенет: тоолуу өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүн; республиканын аймактарынын экологиялык көйгөйлөрүн; коомдун өнүгүүсүнүн гуманитардык жана экономикалык маселелерин; Кыргызстандын генофондун окуп-үйрөнүү боюнча изилдөөлөрүн;

Консорциумдун илимий долбоорлору
Консорциумдун илимий долбоорлору

Университеттин кызматкерлери жыл сайын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган, илимий-изилдөө долбоорлоруна катышышат. Университеттин алкагында бир катар таанымал эң маанилүү жана ири өкүлдөрү тарабынан ондогон эл аралык долбоорлор иш жүзүнө ашырылган жана ашырып жатышат.

Илимий китепканалар
Илимий китепканалар

Китепкананын максаты илимди жана жогорку билим берүүнү маалыматтык жактан колдоо болуп саналат. Фонд илимдин өнүгүү маселелеринин артыкчылктарына, изилдөөлөргө, иштелмелерге жана университеттин билим берүүсүнө шайкеш калыптанат.

Академиялык консорциумдун илимий потенциалы
Академиялык консорциумдун илимий потенциалы

«КЭАУ» ОИӨКнын юридикалык жактар уюмунун илимий потенциалын 554 штаттык илимий-педагогикалык жана илимий кызматкерлер түзөт, анын ичинен: Кыргыз Республикасынын УАнын 2 академиги, 1 мүчө-корреспонденти жана 3 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмерлери, 63 илимдин докторлору.

«КЭАУ Жарчысы» журналы
«КЭАУ Жарчысы»  журналы

Окумуштуулардын багыттар боюнча тизмеге кирген илимий мезгилдүү басылмаларынын илимий жетишкендиктерин басып чыгаруу. Редакциянын ишмердигинин негизги багыттары: «Кыргызстан эл аралык университетинин Жарчысы» илимий журналын чыгаруу жана таркатуу.

PhD программасынын аспирантурасы, докторантурасы
PhD программасынын аспирантурасы, докторантурасы

Докторантуранын (PhD) Жогорку мектебинин кызматкелери жана окутуучулары дайыма жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги такшалуудан өтүп, тренингдер жана эл аралык конференция, семинарларга активдүү катышып турушат.

Диссертациялык кеңеш Д.03.16.533
Диссертациялык кеңеш Д.03.16.533

Диссертациялык кеңеш жөнүндөгү жобого ылайык (в редакции Постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 июля 2015 г № 542) жана 2016-жылдын 26 –майындагы №109 Кыргыз Республикасынын Президиумунун Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын токтомунун, ошондой эле 3-июндагы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык №27 буйругунун негизине ылайык.

PhD программасынын диссертациялык кеңеши
PhD программасынын диссертациялык кеңеши

Коомдук саламаттыкты сактоо ведомстволор аралык диссертациялык кеңеши
Коомдук саламаттыкты сактоо ведомстволор аралык диссертациялык кеңеши

Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын 2016 - жылынын 11 - майындагы № 23 буйругуна, Кыргыз Республикасынын ЖАКтын Президиумунун 2016 – жылдын 28 – апрелиндеги № 08 токтомуна ылайык (№4д/с-4/12 протоколу) “КЭАУ” ОИӨКнин базасында “Профи” илимий өндүрүштүк бирикмесин

Эл аралык изилдөө борбору

Университеттин эл аралык статусу окутуу жана тарбиялоо салтында европалык, америкалык жана азиялык педагогикалык стандарттарына жана маданиятына таянган окутуу жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштурууда жетишпеген элементтерин толтуруу жана артыкчылыктарын колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Тарыхый көз караш
Тарыхый көз караш

Эл аралык жогорку окуу жайы макамына ээ болгон Кыргызстан эл аралык университети (КЭАУ) 1993-жылдын 11- мартында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен түзүлгөн. Кыргызстан эл аралык университетин түзүү долбооруу Сан-Франциско (АКШ) Маалекеттик Университетинин колдоосу алдында жүзөгө ашырылган.

Макулдашуулар жана келишимдер
Макулдашуулар жана келишимдер

КЭАУнун чет өлкөлүк өнөктөштүктөр менен эл аралык долбоорлорго ийгиликтүү катышуусу үчүн иштелмелер жана макулдашууларга кол коюулар, аларды жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле келишимдердин натыйжалуу иш аракеттери милдеттүү шарты болуп саналат.

Билим берүү долбоорлору
Билим берүү долбоорлору

Европа университетеринин бакалавриат, магистратура, докторантура, (пост-док) программалары боюнча билим алуу жана тажрыйба алмашуу максатында ЕБнын тажрыйба алмашуу долбоорлору Борбордук Азия университеттеринин студенттеринин, профессордук-окутуучулук курамынын жана административдик кызматкерлеринин мобилдүүлүгүн камсыздоого багытталат.

Учурдагы эл аралык иштер
Учурдагы эл аралык иштер

Эл аралык бөлүмдүн багытынын артыкчылыгы кызматташтыктын чет элдик алдынкы билим берүү жана илим мекемелери менен өз ара пайдалуу өнөктөштүк байланыштарын натыйжалуу өнүктүрүү жана түзүү, кызматташтыктын эки жана көп тараптуу программаларын даярдоо болуп саналат.

Чет элдик студенттер үчүн маалымат
Чет элдик студенттер үчүн маалымат

Чет элдик жана КМШ атуулдары: даярдоо бөлүмүнө (окуу мөөнөтү 9 ай) – контракттык негизде; негизги багыттарга (факультеттер) “КЭАУ” ОИӨК – бланктык тестирлөө жана маектешүү. Даярдоо бөлүмүнүн тайпалары 5 кишиден түзүлөт. Программаларда жана окуу мөөнөттөрүндө...

Эл аралык бөлүм
Эл аралык бөлүм

Эл аралык билим берүү борбору (ЭАБББ) “КЭАУ” ОИӨК 1996-жылдын 15- октябрында “КЭАУ” ОИӨКнын түзүмдүк бөлүмү катары түзүлгөн. Борборду түзүү максаты: чет элдик атуулдарды даярдоо бөлүмүндө окутууну уюштуруу (орус жана кыргыз тилдери); ... болуп саналат

ЭАММнын макулдашуулары жана келишимдери

Эл аралык кызматташтык, профессордук – окутуучулук курамынын билимин эл аралык деңгээлде жогорулатуу жана академиялык мобилдүүлүктү камсыздоо, чет элдик атуулдарды окууга тартууга багытталган, ЭАММнын ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Негизги милдети – ар кайсы өлкөлөрдүн студенттери менен эл аралык байланышты түзүү

“КЭАУ” ОИӨКнын Юридикалык жактардын бирикмеси
Бүтүрүүчүлөр Ассоциациясынын сайты

АБЫЛГАЗИЕВ МУХАММЕТКАЛЫЙ ДЮШЕКЕЕВИЧ
2018-жылдын 20-апрелинен 2020-жылдын 15-июнуна
чейин Кыргызстандын премьер-министри.

ИСАКОВ САПАР ДЖУМАКАДЫРОВИЧ
2017-2018 жж. КРнын премьер-министри

МАМАТБЕКОВ АЙБЕК БЕКБОЕВИЧ
КРнын БАЭдеги Башкы консулу.

АХМЕТОВ УРАН ТУЛОНДИЕВИЧ
2016-2018 жж. КРнын юстиция министри.

АБДЫКУЛОВ ТОЛКУНБЕК САГЫНБЕКОВИЧ
КРнын Улуттук банкынын төрагасы.

УМАНКУЛОВ ААЛЫ БОЛОТОВИЧ
“Бакай банк” ААКнын Башкармалыгынын Төрагасы
Кыргыз Республикасынын Банктар Биримдигинин
Байкоочу Кеңешинин төрагасы.

КАЙКИЕВ ЭМИЛЬ АБДЫКАЛЫЕВИЧ
Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин
орун басары.

КЕНЕКЕЕВ ДАИР АТАКУЛОВИЧ
Өкмөттүн Талас областындагы экс-ыйгарым укуктуу өкүлү.

БАЙБУРАЕВА АЙГУЛЬ БЕКИШОВНА
Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүгүү Программасынын “Мыйзамдын улуктугу” боюнча программалык камсыздоо кеңешчиси, КРнын ЖКнын IV чакырылышынын экс-депутаты.

МОЛДОИСАЕВА МИРГУЛЬ РОДБЕКОВНА
Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы КРнын туруктуу өкүлү

МУСАКУЛОВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫМАНАПОВНА
Компьютердик маалыматтык системалар жана башкаруу кафедрасынын доценти, т.и.к.

АЙДАРБЕКОВ АЙБЕК АКМАТБЕКОВИЧ
Өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин орун басары, КРнын Евразиялык экономикалык биримдиктеги өкүлү, Өкмөттүн эл аралык кызматташуу жана интеграция бөлүмүнүн башчысы.

ТУРСУНКУЛОВА БЕРМЕТ АСАНКАНОВНА
2017- 2018 жж. КРнын Премьер – министринин
Кеңешчиси.

АЗАМАТ ЖАКЫПОВ
КРнын Монополияга каршы комитетинин Чүй облустук башкаруу бөлүмүнүн башчысы.

ДАНИЯР ЖАКЫПОВ
КРдагы Европа Биримдигинин Өкүлчүлүгүнүн ММК жана маалымат боюнча координатору

ОСМОНОВА АЙНУРА ШЕРМАМАТОВНА
КРнын Жогорку Кеңешинин VI чакырылышынын депутаты (КСДП).

ШАРШЕЕВ АЙДИН ОМУРАЛИЕВИЧ
КРнын экономика министринин статс – катчысы.

БОЛОТБЕКОВ САМАРБЕК БОЛОТБЕКОВИЧ
Бишкек шаарынын Свердлов административдик
району боюнча мэриянын муниципалдык
администрациясынын башчысы.

БАЯМАНОВА ЗУУРА ЭДУАРДОВНА
КРнын Каржы министрлигинин статс-катчысы

ТУРБАТОВ РУСЛАН РАДМИРОВИЧ
“Оптима Банк” ААКнын төрагасынын орун басары.

ЭРКИН АЙДИТ ЭРКИНОВИЧ
КРнын Тышкы иштер министрлигинин Кеңешинин мүчөсү, КРнын Тышкы иштер министрлигинин Эл аралык укук департаментинин директору.

АСАНБАЕВ АЛМАЗБЕК ЖОЛЧУЕВИЧ
КРнын Өкмөтүнүн алдындагы Миграция боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары.

АРАЕВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ
КРнын Өкмөтүнүн аппаратынын Коргоо, укуктук сактоо жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы.

Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн алдынкы жогорку окуу жайлары менен болгон байланыштар, университетте ар кайсы өлкөлөрдөн келген окутуучулардын бар болушу университетке дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чечкиндүү кадам жасоого мүмкүнчүлүк берди.

Биз жөнүндө

Медицина илимдери жана тажрыйбалык медицина «Кыргызстан эл аралык университети» Академиялык косорциумунун бирден бир артыкчылыктуу багыттарынын иши болуп саналат. Кыргызстанда азыркы учурда саламаттыкты сактоонун эскирген тутумдарын өзгөртүү жана калкка медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңы түзүмдөрүн калыптандыруу жүрүп

Эл аралык жогорку медицина мектеби
Эл аралык жогорку медицина мектеби

Эл аралык медицина мектеби чет өлкөлөрү үчүн дасыккан медициналык адистерди даярдоо, илимий иштерин жүргүзүү жана республиканын калкына жогорку сапаттагы медициналык кызмат көрсөтүү негизги милдетин аркалаган академиялык консорциумдун бир бөлүгү болуп саналат.

Чыгыш медициналык кампусу
Чыгыш медициналык кампусу

“КЭАУ” ОИӨКнын ЭАММнын Чыгыш медициналык кампусу “КЭАУ” АКнын түзүмдүк бөлүгү. Милдети: Ата мекендик жана эл аралык жогорку медициналык билим берүү стандарттарына негизделген бүтүрүүчүлөрдүн чет элдик эмгек базарында атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыздоочу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо.

Ысык–Көл кампусу
Ысык–Көл кампусу

Ысык-Көлдүн жээгинде (Чолпон-Ата ш.) жайгашкан Эл аралык жогорку медициналык мектебинин аймактык кампусу, чет мамлекеттерге жогорку квалификациялуу медициналык адистерди даярдоо жана саламаттыкты сактоо жаатында илимий-изилдөө иш-аракеттерин жүргүзүү милдеттерин жүзөгө ашырат.

Жаӊылыктар

«Сабаттуу жазабыз» жат жазуусу
— «Сабаттуу жазабыз» жат жазуусу 5

2021-жылдын 2-ноябрында «КЭАУ» ОИӨКнын алдында уюшулган мамлекеттик тилди өнүктүрүү кызматы тарабынан университеттин кызматкерлери жана окутуучуларынын арасында «Сабаттуу жазабыз» жат жазуусу уюштурулуп, өткөрүлдү. Бул иш-чарага бардык бөлүмдөрдөн, кафедралардан, деканаттардан кызматкерлер катышып,...
толук окуу

Достор, бизде дагы бир жаңы иш-чарабыз бар!
— Достор, бизде дагы бир жаңы иш-чарабыз бар! 7

Быйыл 4-курстун студенттери “Кыргызстандын мыкты студенти” наамына ээ болушту. Белгилей кетсек, ар кайсы университеттерден келген көптөгөн студенттердин ичинен Майгараева Сезим жана Казыбекова Асыл Ардак диплом менен сыйланышты. ⠀ Урматтуу биздин айымдар, мындан аркы жеңиштерди каалайбыз!...
толук окуу

Китеп- билим бийиктигине көпүрө
— Китеп- билим бийиктигине көпүрө 7

2021-жылдын 28-октябрында  «КЭАУ»  ОИӨКнын илимий китепканасы ушул эле мекеменин алдында уюшулган мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча кызматы менен биргеликте иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарада ушул жылы 120 жылдыгы белгиленип жаткан алгачкы коомдук кызматты жана мамлекеттик кызматтарды аркалаган кыргыздын...
толук окуу

Кулактандыруу

«Кыргызстандын эл аралык университетинде» пикир таймаш сынагы өтөт
— «Кыргызстандын эл аралык университетинде» пикир таймаш сынагы өтөт 25

15 жана 16-февралда «Кыргызстандын эл аралык университетинин» Жаштар борборунда пикир таймаш сынагы өтмөкчү. Бул иш-чарага Бишкектин мектептеринен 170дөй окуучу, Казакстандан келген студенттер жана жаш жигерчилер катышмакчы. Жалпы жолунан таймашка 600дөй адам чакырылган. Айтмакчы, мында ири иш-чара...
толук окуу

Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл
— Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл 25

23-сентябрь күнү КЭАУнун кыргыз-орус тилдери кафедрасы Борбордук кампустун жаштар борборунда “Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл” аттуу салтанаттуу иш чара өткөрүлөт. Салтанаттуу мааракеге конок болуп кетиниздер!!!   Куттуктоо сөзү: 1.КЭАУнун Мамлекеттик тил боюнча проректору Дооталиев.А.С 2.КЭАУнун...
толук окуу

 
Жабуу
 
Жабуу
 
Жабуу
 
Жабуу
сиздин атыӊыз: *
электрондук адрес:
телефон:
билдирүү: *

Спасибо, что обратилиь к нам

Мы скоро свяжемся с вами.