Ассоциациялардагы «МУК» Академиялык Консорциуму

ЭЛ АРАЛЫК АССОЦИАЦИЯЛАРДА “МУК” академиялык консорциумунун белумдерунун мучелугу

Эл аралык университеттердин ассоциациясы жана МГИМО өнөктөш университеттеринин эл аралык мамилелер факультеттери

Медициналык университеттердин альянсы "Бир алкак, бир жол" (BRIMEA)

Азия университеттеринин ассоциациясы (AAU)

Ислам дүйнөсүнүн университеттеринин ОКУ федерациясы (FUIW)

Медициналык түзмөктөрдү инновациялоо жана колдонуу боюнча альянс One Belt One Road (BRMDIA)

Жогорку билим берүүнүн сапатын башкаруу боюнча агенттиктердин эл аралык тармагы (INQAAHE)

Жаңы Жибек Жолу Университеттеринин Альянсы (UASR)

Евразия Жибек Жолу Университеттеринин Консорциуму (ESRUC)

Медициналык билим берүүнүн дүйнөлүк федерациясы (WFME)

Түрк университеттер союзу (Түрк университеттер биримдиги)

Европадагы медициналык мектептердин ассоциациясы (AMSE)

Азия-Тынч океан сапат тармагы (APQN)

Жаңы Европа Университеттеринин Альянсы (ANEU)

Медициналык билим берүүнү жана изилдөөнү илгерилетүү фонду (FAIMER)

Тропикалык медицина үчүн бир алкак жана жол альянсы (BRTMA)

Кыргыз Республикасынын медициналык университеттеринин ассоциациясы

Европа системасында биомедициналык жана саламаттыкты сактоо илимдери боюнча докторлук программаларды уюштуруу

Азия медициналык студенттер ассоциациясы (ASMA)