Академиялык консорциум Кыргызстан эл аралык университети

Биз жаңы келечек курабыз!

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Жаңы форматтагы университет

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Эл аралык билим берүү стандарты

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Көптөгөн тренинг программалары

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Чет өлкөдө стажировка

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Инновациялык санариптештирүү

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Колледжден Ph.D чейин билим

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Академиялык консорциум
“Кыргызстан эл аралык университети”

“Кыргызстан Эл аралык университети” академиялык консорциуму – жалпы корпоративдик түзүмдүн алкагында иш алып барган, улуттук жана эл аралык билим берүү, илимий жана билим берүү тармагында бирдиктүү саясатты жүргүзгөн эл аралык статуска ээ жогорку окуу жайлардын, колледждердин, медициналык, илимий жана башка мекемелердин комплекси, медициналык базарлар

2022-23 жылына абитуриенттерди кабыл алуу

"МУКР" политехникалык колледжи
2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Компьютердик тармактар

- Компьютердик системаларда программалоо

- Электр станциялары, тармактары жана системалары

- Байланыш тармактары жана коммутация системалары

- Коммуникациялардын иштеши

Билим берүү

Колледж – 2 жыл (11-класстын негизинде)   Колледж – 3 жыл (9-класстын базасында)  

"КЭАУ" Батыш кампусу
2022-2023 окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Бизнести башкаруу
- Экономика

- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

- Юриспруденция

- Филология
- Журналистика

- Менеджмент

- Чыгыш таануу
- Лингвистика

- Программалык камсыздоо инженериясы
- Информатика жана компьютердик инженерия

- Психология

- Эл аралык мамилелер

Билим берүү

Бакалавр - 4 жыл   Магистратура - 2 жыл   Докторантура Ph.D - 3 жыл

Мультимедиа аралыктан окутуу институту
2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Экономика

- Маалыматтык системалар жана технологиялар

- Менеджмент

- Коомдук иш

- Юриспруденция

- Филология

Билим берүү

Бакалавр - сырттан окуу,
дистанттык технологияларды колдонуу менен - ​​5 жыл

"КЭАУ" Борбордук жана Чыгыш кампустары
2022-2023-окуу жылына кабыл алууларды жарыялайт

Адистиктер

- Бизнес санариптик трансформация
- Санариптик маркетинг жана бизнес интеллект

- Программалык камсыздоону жана маалыматтык системаларды иштеп чыгуу
- Бизнес үчүн компьютердик маалымат
- Маалыматтык системалар жана технологиялар

- Экономика жана бизнести башкаруу философиясы
- Философия
- Антропология

- Социалдык психология
- Социалдык технологиялар жана коммуникациялар
- Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы, психологиясы жана методикасы
- Мектепке чейинки билим берүү

Адистиктер

- Эл аралык укук
- Соттук териштирүү жана прокурордук көзөмөл

- Дипломатиялык жана консулдук кызмат
- Санариптик дипломатия
- Эл аралык мамилелер
- Эл аралык журналистика

- Котормочу
- Санарип лингвистика

- Америкалык изилдөөлөр
- Европа изилдөөлөрү
- Кытай изилдөөлөрү
- Араб изилдөөлөрү
- Эл аралык чыр-чатактар ​​жана тынчтыкты сактоо

- Кытай тили мугалими
- Англис тили мугалими

Билим берүү

Бакалавр - 4 жыл   Магистратура - 2 жыл   Докторантура Ph.D - 3 жыл

Эл аралык жогорку медициналык мектеп 2022-2023-окуу жылына чет элдик жарандарды кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Жалпы дарыгер

Магистратура

- Коомдук саламаттыкты сактоо

Докторантура Ph.D

- Коомдук саламаттыкты сактоо

Билим берүү

Жалпы практикалык дарыгер - 5 жыл
Магистратура - 2 жыл
Күндүзгү бөлүмдө PhD – 3 жыл
Сырттан окуу PhD доктору – 4 жыл

- Педиатрия
- Акушерлик жана гинекология

- Жугуштуу оорулар

- Патологиялык физиология
- Физиология

- Хирургия

- Терапия

- Саламаттык сактоо

«Номад» колледжи
2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Котормочу (корейче)
- Котормочу (англисче)

- Программалоо жана маалыматтык технологиялар

- Каржы

- Мыйзам жана байланыш

- Санариптештирүү маркетинг

Билим берүү

Орто кесиптик билими – 2 жыл (11-класстын базасында)
Орто кесиптик билими – 3 жыл (9-класстын базасында)  

Бишкек инновациялык колледжи
2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Адистиктер

- Котормочу

- Башталгыч англис тили мугалими

- Жалпы орто билим (10-11-класстар)

- Экономика жана бухгалтердик эсеп

- Юриспруденция

- Башталгыч кытай мугалими

- Менеджмент

- Каржы
- Банк иши

Билим берүү

Колледж орто билими (9-11-класстар)
Колледж орто кесиптик билими 3 жыл (9-класс)
Колледж орто кесиптик билими 2 жыл (11-класс)
Сырттан окуу 2,5 жыл (11-класс)

"КЭАУ" Чыгыш медициналык кампусу
2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт


Адистиктер

- Жалпы дарыгер


Докторантура Ph.D

- Коомдук саламаттык сактоо жана медицина


Билим берүү

Чет өлкөлүк жарандар үчүн адис - 5 жыл
КМШ жарандары үчүн адис – 6 жыл
Докторантура Ph.D - 3 жыл

«Educational Advisor»

"КЭАУ" 2022-2023-ОКУУ ЖЫЛЫНА аспирантурага жана Ph.D докторантурага кабыл алууну жарыялайт.

Аспирантура

Системалык талдоо, башкаруу жана маалымат иштетүү (тармактар ​​боюнча)

Салыштырма-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими

Эл аралык мамилелердин саясий проблемалары, дүйнөлүк жана аймактык өнүгүү

Коомдук түзүлүш, социалдык институттар жана процесстер

Укук жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы; укук жана мамлекет доктриналарынын тарыхы

Кылмыш-жаза укугу жана криминология;
жазык мыйзамы

Докторантура Ph.D

- Философия
- Филология

- Политология
- Эл аралык мамилелер

- Менеджмент
- Экономика

Юриспруденция

Педагогика (социалдык-экономикалык билим берүү)

Компьютердик маалыматтык технологиялар

Коомдук саламаттык сактоо жана медицина

Уровни обучения

Аспирантура- 3 жыл   Докторантура Ph.D - 3 жыл

миссия

Глобалдык экономикада студенттердин жана окутуучулардын эл аралык эмгек базарынын жаңы чакырыктарына ылайыкташып, чыгармачыл ой жүгүртүү жана заманбап технологияларды колдонуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү аркылуу Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу

келечегибиз

"Кыргызстан эл аралык университети" академиялык консорциуму - жаңы билимди жаратуучу, жаңы технологияларды киргизүүнү ишке ашырган, кесипкөй адистерди даярдоочу, глобалдык чакырыктар жана тез өзгөрүп жаткан дүйнө шарттарында чечкиндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү Борбордук Азия аймагынын алдыңкы катарда турган, Кыргызстандын интеллектуалдык борбору катары ишмердик жүргүзгөн, эл аралык статуска ээ болгон жогорку окуу жайы

Бөлүмдөр, факультеттер жана кампустар

Медициналык корпус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5жыл
 • КМШ жарандарын окутуу – 6 жыл
 • Ph.D. докторантурасы – 3 жыл     

Байланыш маалыматы:

Сайт: ism.iuk.kg

Телефону:+996 (312) 533-668

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш.,7көчөсү 6

Жол картасы

Морфологиялык корпус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу деңгээли:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу – 5жыл
 • КМШ жарандарын окутуу – 6 жыл
 • Ph.D. докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматы:

Сайт: ism.iuk.kg

Телефону:+996 (312) 533-505

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 100/1

Жол картасы

“МАО” Корпусу

Багыттары:

 • Чет элдик университеттерге кадрларды кабыл алуу
 • «МУКга» жалдоо
 • Кошумча билим
 • Билим берүү тармагындагы структуралык долбоорлор
 • «Университет 3.0» концепциясын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу

Окутуу деңгээли:

 • Кесиптик квалификацияны жогорулатуу курстары
 • Кадрларды кайра даярдоо
 • Атайын курстар (программалоо, дизайн, ж.б. боюнча IT курстары)
 • Кыска курстар (SMM ж.б.)

Байланыш маалыматы:

Сайт: mao.iuk.kg

Телефон: +996 (312) 64-11-56

E-mail: info@mao.iuk.kg


Дарек: Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой к., 17А/1

Карта

Санариптик Кампусу «ФИДО»

Багыттары:

 • Юриспруденция
 • Коомдук иш
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Маалыматтык системалар жана технологиялар
 • Филология

Окутуу деңгээли:

 • Бакалавр – дистанттык окутуу (дистанттык технологияларды колдонуу менен) – 5 жыл

Байланыш маалыматы:

Сайт: fido.kg

Телефон: +996 (312) 64 23 35

E-mail: fido@iuk.kg


Дарек: Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой к., 17А/1

Карта

“Amanat Hospital”

Багыттары:

 • Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин калкына жогорку адистештирилген, амбулаториялык, стационардык, медициналык кызмат көрсөтүү.
 • «МУК» Академиялык консорциумунун медициналык билим берүү программаларын ишке ашырууга колдоо көрсөтүү.

Байланыш маалыматы:

Веб-сайт: amanat.iuk.kg

Телефон: +996 (550) 22-00-00

E-mail: info@amanat.iuk.kg


Дарек: Кыргызстан, Бишкек ш., Турусбекова к., 88/1

Карта

Токмок кампусу

Багыттары:

Дарылоо иши


Адистик:

Жалпы дарыгер


Окутуу деңгээли:

 • Чет өлкөлүк жарандар үчүн адис – 5 жыл
 • КМШнын жарандары үчүн адис – 6 жыл
 • Докторантура Ph.D. — 3 жыл

Байланыш маалыматы:

Сайт: ism.iuk.kg

Телефоны:

+996 (312) 53-36-68
+996 (312) 64-23-55

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дарек: Кыргызстан, Токмок ш., Овчарова к., 39

Карта

Ысык-Көл Кампус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5 жыл
 • КМШ жарандарын окутуу -6 жыл

Байланыш маалыматтары

Сайт: https://ism.iuk.kg/

Телефону:+996 (312) 533-668

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Ысык-Көл шаарчасы, 722125 Чолпон-Ата шаары, Совет к-сү, 3В 

Жол картасы

ЭАЖММ

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

  • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5 жыл
  • Ординатура  – 3 жыл
  • Магистратура – 2 жыл
  • Ph.D.  докторантурасы – 3 жыл

Контактная информация

Сайт: https://ism.edu.kg/

Телефоны:

+996 (312) 65-36-90
+996 (312) 64-44-02

E-mail:
ism@ism.edu.kg


Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Интергельпо 1

Карта проезда

Колледж “Таалим”

Багыттар: 

 • Маалымат технологиялары жана Инженерия
 • Бизнес жана экономика
 • Социалдык илимдер
 • Гуманитардык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы:

Cайт: iuk.taalim.kg

Телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@muk.iuk.kg


Адрес: Кыргызстан, Бишкек ш., 7-апрель көчөсү 4а

Жол картасы

Колледж “БИК”

Багыттары: 

 • Котормо иши
 • Чет тилдер
 • Укук таануу
 • Банк иши
 • Башкаруу
 • Каржы
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп
 • Жалпы орто билим

Окутуу деңгээли:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы:

Cайт: bgpk.kgalim.kg

Телефону:+996 (312) 61 36 45

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, г. Бишкек,​ проспект Чуй, 255а

Жол картасы

Колледж “политех”

Багыттары: 

 • Компьютердик тармактар 
 • Компьютердик тармактарда программалоо 
 • Байланыш тармактары жана тутум которуулары 
 • Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо
 • Электр станциялары, тармактар жана тутумдар

Окутуу деңгээли:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
  Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы:

Cайт: pc.edu.kg

Телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. проспект Чуй, 255а

Жол картасы

Борбордук Кампус

Багыттары:

 • Маалыматтык технологиялар
 • Экономика
 • Коомдук илимдер 
 • Гуманитардык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Бакалавр – 4 жыл
 • Магистратура -2 жыл
 • PhD   докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматтары:

Сайт: https://muk.iuk.kg/

Телефону: +996 (312) 64-23-37

Телефону: +996 (312) 64-11-63

Факсы: +996 (312) 64-23-28

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги:Кыргызстан,  Бишкек ш., Л.Толстой к-сү, , 17А/1                                                   

Жол картасы

Чыгыш Кампус

Багыттары:

 • Гуманитардык илимдер
 •  Укук
 • Социалдык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Бакалавр – 4 жыл
 • Магистратура -2 жыл
 • PhD  докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматтары:

Cайты: east.iuk.kg

Телефону: +996 (312) 53-92-32

Ишеним телефону: +996 (312) 64-23-55

Факсы: +996 (312) 64-23-28

E-mail: info@east.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан,  Бишкек ш., 7-апрель к-сү, 4

Жол картасы

Vendata

Багыттары:

 • Кыргызстандын жана чектеш өлкөлөрдүн калкына жогорку адистештирилген, амбулаториялык, стационардык, медициналык кызматтарды көрсөтүү .
 • “МУК” академиялык Консорциумунун медициналык билим берүү программаларын ишке ашырууну колдоо .

Телефондору:

Ыкчам жана кыска кеңеш берүү жана жазылуу номуру – 8088

+996 (312) 651-155;

+996 (707) 103-103

Facebook: @vedanta_clinic

Instagram: @vedanta.clinic

E-mail: vedanta.clinic.kg@gmail.com


Дареги: Кыргызстан,  Бишкек ш., Фучик к-сү, 34

Жол картасы

Батыш Кампус

Багыттар: 

 • Направления: 

  • Бизнести башкаруу
  • Психология
  • Программалык инженерия              
  • Филология жана журналистика
  • Чыгыш таануу жана африканист
  • Экономика жана мамлекеттик муниципалдык башкаруу
  • Юриспруденция  

  Окутуу деңгээли:

  • Бакалавр – 4 жыл
  • Магистратура -2 жыл
  • Ph.D.   докторантурасы – 3 жыл

  Байланыш маалыматы

  Сайт: https://mukr.iuk.kg/

  Телефон: +996 (312) 31-04-67

  E-mail: university@mukr.kg

  Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., проспект Чуй, 255а

  Жол картасы

Биз сандабыз

Университет жөнүндө

0
жаңы
кампустар
0 кв.м
Окуу аянтчалары жана аудиториялар
+ 0
Квалификациялуу Мугалимдер
+ 0
Китепкана фондунун электрондук ресурстары

Студенттер жөнүндө

+ 0
Студенттерди
окуп
0 %
чет элдик
студенттер
0
тилди үйрөнүү
0
Өнүгүү үчүн студенттик клубдар

Багыттары жөнүндө

0
Профессионалдык даярдоо үчүн колледждер
0
Бакалавр даражасында окуу багыттары
0
Магистратурада окуу багыттары
0
Ph.D. ПРОГРАММАЛАРЫ ҮЧҮН ОКУУ БАГЫТТАРЫ

Эл аралык иш-чаралар жөнүндө

0
Кош дипломдук программалар
0
КМШ өлкөлөрү менен алмашуу программалары
+ 0
Чет элдик университеттер менен келишимдер
+ 0
ири өнөктөш
компаниялар

Биз менен иштеңиз жана бизге ишениңиз

Note: Carousel will only load on frontend.

"КЭАУ" консорциумунун өнүгүү тарыхы

1993-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен жогорку окуу жай статусу менен "КЭАУ" түзүлгөн

Кыргызстандын Эл аралык университетинде Батыш кампусу (БААК) ачылды. Ош, Жалал-Абад жана Каракол шаарларында МУККнын аймактык бөлүмдөрү ачылууда.

2012-жылы "КЭАУ" да Борбордук кампус ачылган

2017 Ысык-Көл кампусу ачылган. "КЭАУ" Кыргызстандын Академиялык Консорциум Университетиге айландырылган

«VEDANTA» медициналык клиникасы ачылды. «Таалим» колледжи түзүлгөн

Magna Charta Universitatum Magna Charta Universitatum кол койду. "Орлёнок" ден соолукту чыңдоо лагери

2003-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен «Кыргызстан Эл аралык университети» окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине, мындан ары "КЭАУга" айландырылган

Европалык кредиттик которуу жана топтоо системасы ECTS Германияда киргизилген жана "Status H+" менен сыйланган

Астында "КЭАУ" Эл аралык жогорку медицина мектеби түзүлгөн

"КЭАУ" тун демилгеси менен 1998-жылы БУУнун Башкы ассамблеясы «Эл аралык тоо жылын» өткөрүү жөнүндө №53/24 резолюция кабыл алган

2002-жылы Болонья шаарында Улуу Университеттин Хартиясына кол коюлган

2007-жылы "КЭАУ" Европалык дипломдорго "Дипломдук тиркеме" тиркемесин чыгара баштаган

"КЭАУ" академиялык консорциумунун бөлүмдөрүн санариптештирүү. «VEDANTA» клиникаларынын тармагы тузулду

"Amanat Hospital" клиника ачты. ЭАММ "КЭАУ" Токмок кампусу ачылды

"КЭАУ" BBB деңгээлин алып, ARWUES рейтингинде дүйнөнүн алдыңкы университеттеринин төртүнчү жүздүгүнө кирди. "МИДО" санарип кампусу түзүлгөн

2018 Чыгыш жана Чыгыш медициналык кампустары КЭАУнын академиялык консорциумунун алында ачылган