Академиялык консорциум Кыргызстан эл аралык университети

Биз жаңы келечек курабыз!

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Жаңы форматтагы университет

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Эл аралык билим берүү стандарты

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Көптөгөн тренинг программалары

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Чет өлкөдө стажировка

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Инновациялык санариптештирүү

Академиялык консорциум "КЭАУ"

Колледжден Ph.D чейин билим

Академиялык консорциум "КЭАУ"

"КЭАУ" академиялык консорциуму 2022-2023-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт

“ЭАЖММ” чет элдик жарандар үчүн кабыл алуу жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Жалпы дарыгер

Магистратура:

 • Коомдук саламаттыкты сактоо

Аспирантура:

 • Хирургия
 • Педиатрия
 • Жугуштуу оорулар
 • Терапия
 • Акушерлик жана гинекология
 • Физиология
 • Патологиялык физиология
 • Саламаттыкты сактоо

Докторантура Ph.D:

 • Коомдук саламаттыкты сактоо

Окуу деңгээли:

 • Жалпы практикалык врач — 5 жыл
 • Магистратура – 2 жыл
 • Аспирантура толук убакыт билим берүү – 3 жыл
 • Аспирантура сырттан окуу – 4 жыл

Батыш кампусу кабыл алууну жарыялайт

Бакалавриат:

 • Бизнести башкаруу
 • Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
 • Экономика
 • Юриспруденция
 • Филология
 • Программалык камсыздоо инженериясы
 • Журналистика
 • Чыгыш таануу
 • Психология

Магистратура:

 • Экономика
 • Юриспруденция
 • Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
 • Бизнести башкаруу (MBA)
 • Менеджмент
 • Эл аралык мамилелер
 • Информатика жана компьютердик инженерия
 • Журналистика
 • Лингвистика
 • Филология
 • Психология

Докторантура Ph.D:

 • Экономика
 • Бизнести башкаруу
 • Юриспруденция
 • Психология

Окуу деңгээли:

 • Бакалавр – 4 жыл
 • Магистратура – 2 жыл
 • Докторантура Ph.D. – 3 жыл

«МУК» 2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Жалпы дарыгер

Докторантура Ph.D:

 • Коомдук саламаттык сактоо жана медицина

Окуу деңгээли:

 • Чет өлкөлүк жарандар үчүн адис – 5 жыл
 • КМШнын жарандары үчүн адис – 6 жыл
 • Докторантура PhD — 3 жыл

«МУК» 2022-2023-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт

Бакалавриат – 4 жыл:

 • Юриспруденция
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Информатика жана компьютердик инженерия
 • Маалыматтык системалар
 • Коомдук иш
 • Философия
 • Эл аралык мамилелер
 • Лингвистика
 • Филология
 • Региондук изилдөөлөр
 • Педагогика

Магистратура – 2 жыл:

 • Юриспруденция
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Информатика жана компьютердик инженерия
 • Коомдук иш
 • Лингвистика
 • Маалымат системалары
 • Филология
 • философия
 • Региондук изилдөөлөр
 • Эл аралык мамилелер
 •  

Докторантура Ph.D – 3 жыл:

 • Педагогика (социалдык-экономикалык билим берүү)
 • Компьютердик маалыматтык технологиялар
 • Политология
 • Эл аралык мамилелер

Докторантура Ph.D – 3 жыл:

 • Юриспруденция
 • Философия
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Теология

Мультимедиа институту студенттерди кабыл алууну жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Маалыматтык системалар жана технологиялар
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Коомдук иш
 • Юриспруденция
 • Филология

Окуу деңгээли:

 • Бакалавр – сырттан окуу, дистанттык технологияларды колдонуу – 5 жыл

Политехникалык техникумга кабыл алуу жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Компьютердик тармактар
 • Компьютердик системаларда программалоо
 • Байланыш тармактары жана коммутация системалары
 • Коммуникациялардын иштеши
 • Электр станциялары, тармактар ​​жана системалар

Окуу деңгээли:

 • Колледж – 2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж – 3 жыл (9-класстын базасында)

“БИК” 2022-2023-жылдарга кабыл алууну жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Котормо бизнеси
 • Юриспруденция
 • Банк иши
 • Менеджмент
 • Каржы
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп
 • Башталгыч англис тили мугалими
 • Башталгыч кытай мугалими
 • Жалпы орто билим (10-11-класстар)

Окуу деңгээли:

 • Колледж орто билими (9-11-класстар)
 • Колледж орто проф. 3 жыл (9-класс)
 • Колледж орто проф. 2 жыл (11-класс)
 • Сырттан окуу 2,5 жыл (11-класс)

«ТААЛИМ» колледжи кабыл алууну жарыялайт

Өзгөчөлүк:

 • Программалоо жана маалыматтык технологиялар
 • Маркетинг
 • Мыйзам жана байланыш
 • Котормо таануу (корейче)
 • Котормо (англисче)
 • Каржы (тармактар ​​боюнча)

Окуу деңгээли:

 • Колледж – 2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж – 3 жыл (9-класстын базасында)

миссия

Глобалдык экономикада студенттердин жана окутуучулардын эл аралык эмгек базарынын жаңы чакырыктарына ылайыкташып, чыгармачыл ой жүгүртүү жана заманбап технологияларды колдонуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү аркылуу Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу,

келечегибиз

"Кыргызстан эл аралык университети" академиялык консорциуму - жаңы билимди жаратуучу, жаңы технологияларды киргизүүнү ишке ашырган, кесипкөй адистерди даярдоочу, глобалдык чакырыктар жана тез өзгөрүп жаткан дүйнө шарттарында чечкиндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү Борбордук Азия аймагынын алдыңкы катарда турган, Кыргызстандын интеллектуалдык борбору катары ишмердик жүргүзгөн, эл аралык статуска ээ болгон жогорку окуу жайы.

Бөлүмдөр, факультеттер жана кампустар

Медициналык корпус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5жыл
 • КМШ жарандарын окутуу – 6 жыл
 • Ph.D. докторантурасы – 3 жыл     

Байланыш маалыматы:

Сайт: ism.iuk.kg

Телефону:+996 (312) 533-668

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш.,7көчөсү 6

Жол картасы

Морфологиялык корпус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу деңгээли:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу – 5жыл
 • КМШ жарандарын окутуу – 6 жыл
 • Ph.D. докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматы:

Сайт: ism.iuk.kg

Телефону:+996 (312) 533-505

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой көчөсү 100/1

Жол картасы

Ысык-Көл Кампус

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

 • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5 жыл
 • КМШ жарандарын окутуу -6 жыл

Байланыш маалыматтары

Сайт: https://ism.iuk.kg/

Телефону:+996 (312) 533-668

Ишеним телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@ism.iuk.kg


Дареги: Ысык-Көл шаарчасы, 722125 Чолпон-Ата шаары, Совет к-сү, 3В 

Жол картасы

ЭАЖММ

Адистиги:

Дарылоо иши


Профили:

Жалпы тажрыйба дарыгери


Окутуу түрү:

  • Чет өлкөлүк жарандарды окутуу -5 жыл
  • Ординатура  – 3 жыл
  • Магистратура – 2 жыл
  • Ph.D.  докторантурасы – 3 жыл

Контактная информация

Сайт: https://ism.edu.kg/

Телефоны:

+996 (312) 65-36-90
+996 (312) 64-44-02

E-mail:
ism@ism.edu.kg


Адрес: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Интергельпо 1

Карта проезда

Колледж “Таалим”

Багыттар: 

 • Маалымат технологиялары жана Инженерия
 • Бизнес жана экономика
 • Социалдык илимдер
 • Гуманитардык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы

Cайт: iuk.taalim.kg

Телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@muk.iuk.kg


Адрес: Кыргызстан, Бишкек ш., 7-апрель көчөсү 4а

Жол картасы

Колледж “БИК”

Направления: 

 • Котормо иши
 • Чет тилдер
 • Укук таануу
 • Банк иши
 • Башкаруу
 • Каржы
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп
 • Жалпы орто билим

Уровни обучения:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
 • Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы

Cайт: bgpk.kgalim.kg

Телефону:+996 (312) 61 36 45

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, г. Бишкек,​ проспект Чуй, 255а

Жол картасы

Колледж “политех”

Направления: 

 • Компьютердик тармактар 
 • Компьютердик тармактарда программалоо 
 • Байланыш тармактары жана тутум которуулары 
 • Байланыш каражаттарын эксплуатациялоо
 • Электр станциялары, тармактар жана тутумдар

Уровни обучения:

 • Колледж-2 жыл (11-класстын базасында)
  Колледж-3 жыл (9-класстын базасында)

Байланыш маалыматы:

Cайт: pc.edu.kg

Телефону: +996 (312) 642-355

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан, г. Бишкек, ул. проспект Чуй, 255а

Жол картасы

Борбордук Кампус

Багыттары:

 • Маалыматтык технологиялар
 • Экономика
 • Коомдук илимдер 
 • Гуманитардык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Бакалавр – 4 жыл
 • Магистратура -2 жыл
 • PhD   докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматтары:

Сайт: https://muk.iuk.kg/

Телефону: +996 (312) 64-23-37

Телефону: +996 (312) 64-11-63

Факсы: +996 (312) 64-23-28

E-mail: info@muk.iuk.kg


Дареги:Кыргызстан,  Бишкек ш., Л.Толстой к-сү, , 17А/1                                                   

Жол картасы

Чыгыш Кампус

Багыттары:

 • Гуманитардык илимдер
 •  Укук
 • Социалдык илимдер

Окутуу деңгээли:

 • Бакалавр – 4 жыл
 • Магистратура -2 жыл
 • PhD  докторантурасы – 3 жыл

Байланыш маалыматтары:

Cайты: east.iuk.kg

Телефону: +996 (312) 53-92-32

Ишеним телефону: +996 (312) 64-23-55

Факсы: +996 (312) 64-23-28

E-mail: info@east.iuk.kg


Дареги: Кыргызстан,  Бишкек ш., 7-апрель к-сү, 4

Жол картасы

Vendata

Багыттары:

 • Кыргызстандын жана чектеш өлкөлөрдүн калкына жогорку адистештирилген, амбулаториялык, стационардык, медициналык кызматтарды көрсөтүү .
 • “МУК” академиялык Консорциумунун медициналык билим берүү программаларын ишке ашырууну колдоо .

Телефондору:

Ыкчам жана кыска кеңеш берүү жана жазылуу номуру – 8088

+996 (312) 651-155;

+996 (707) 103-103

Facebook: @vedanta_clinic

Instagram: @vedanta.clinic

E-mail: vedanta.clinic.kg@gmail.com


Дареги: Кыргызстан,  Бишкек ш., Фучик к-сү, 34

Жол картасы

Батыш Кампус

Багыттар: 

 • Направления: 

  • Бизнести башкаруу
  • Психология
  • Программалык инженерия              
  • Филология жана журналистика
  • Чыгыш таануу жана африканист
  • Экономика жана мамлекеттик муниципалдык башкаруу
  • Юриспруденция  

  Окутуу деңгээли:

  • Бакалавр – 4 жыл
  • Магистратура -2 жыл
  • Ph.D.   докторантурасы – 3 жыл

  Байланыш маалыматы

  Сайт: https://mukr.iuk.kg/

  Телефон: +996 (312) 31-04-67

  E-mail: university@mukr.kg

  Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., проспект Чуй, 255а

  Жол картасы

Биз сандабыз

Университет жөнүндө

0
жаңы
кампустар
0 кв.м
Окуу аянтчалары жана аудиториялар
+ 0
Квалификациялуу Мугалимдер
+ 0
Китепкана фондунун электрондук ресурстары

Студенттер жөнүндө

+ 0
Студенттерди
окуп
0 %
чет элдик
студенттер
0
тилди үйрөнүү
0
Өнүгүү үчүн студенттик клубдар

Багыттары жөнүндө

0
Профессионалдык даярдоо үчүн колледждер
0
Бакалавр даражасында окуу багыттары
0
Магистратурада окуу багыттары
0
Ph.D. ПРОГРАММАЛАРЫ ҮЧҮН ОКУУ БАГЫТТАРЫ

Эл аралык иш-чаралар жөнүндө

0
Кош дипломдук программалар
0
КМШ өлкөлөрү менен алмашуу программалары
+ 0
Чет элдик университеттер менен келишимдер
+ 0
ири өнөктөш
компаниялар

Биз менен иштеңиз жана бизге ишениңиз

Note: Carousel will only load on frontend.

"КЭАУ" консорциумунун өнүгүү тарыхы

1993-жылдын 11-мартында Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен жогорку окуу жай статусу менен КЭАУ түзүлгөн

2001-жылы Кыргызстандын Эл аралык университетинде Батыш кампусу ачылган

2012-жылы КЭАУ да Борбордук кампус ачылган

2017 Ысык-Көл кампусу ачылган. КЭАУ Кыргызстандын Академиялык Консорциум Университетиге айландырылган.

2019-жылы «VEDANTA» клиникаларынын тармагы жана «Таалим» колледждеринин тобу түзүлдү

Magna Charta Universitatum 2021 кол коюлган

2003-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен КЭАУ «Кыргызстан Эл аралык университети» окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине, мындан ары КЭАУга айландырылган

Европалык кредиттик которуу жана топтоо системасы ECTS Германияда киргизилген жана "Status H+" менен сыйланган

Астында КЭАУ Эл аралык жогорку медицина мектеби түзүлгөн

КЭАУ тун демилгеси менен 1998-жылы БУУнун Башкы ассамблеясы «Эл аралык тоо жылын» өткөрүү жөнүндө №53/24 резолюция кабыл алган

2002-жылы Болонья шаарында Улуу Университеттин Хартиясына кол коюлган

2007-жылы КЭАУ Европалык дипломдорго "Дипломдук тиркеме" тиркемесин чыгара баштаган

"КЭАУ" академиялык консорциумунун бөлүмдөрүн санариптештирүү

2014-жылы КЭАУ ARWUES рейтингинде дүйнөдөгү 400 алдыңкы университеттердин катарына кирди

2018 Чыгыш жана Чыгыш медициналык кампустары КЭАУнын академиялык консорциумунун алында ачылган

Байланыштар