“КЭАУ” академиялык консорциумунун администрациясы

Команда
АК “Кыргызстан Эл аралык Университети”

Урумова
Айзада
Бекназаровна

МВШМ эл аралык кызматташтык борборунун директору

Асанова Жылдыз Шариповна

Илимий китепкананын директору

Кылычбаева Элнура Омурбековна

Илимий китепкананын директору

Гайбылдаев Жаныбек Каримович

Техникалык окуу куралдары борборунун директору

Самедов
Тимур Атраф оглы

"Таалим" колледжинин директорунун орун басары

Абдрахманова Айгуль Турсуновна

Адам ресурстары бөлүмүнүн башчысы

Биланова
Асель
Билановна

Эл аралык бөлүмүнүн башчысы

Кыдыралиева Салтанат Чолпонбаевна

Адам ресурстары бөлүмүнүн башчысы

Акматова Гулсара Кадыркуловна

Билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Самаева Екатерина Валентиновна

Колдоо бөлүмүнүн башчысы

Ормонова
Алина
Анарбековна

Илимий-изилдөө бөлүмүнүн башчысы

Мамбеткулова Айгуль Олжобаевна

Жалпы белумунун башчысы

Колкомбаева Зарема Шамильевна

Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы

Бутешова Гульзат Раисовна

Студенттик кадрлар бөлүмүнүн башчысы

Усубалиева Алтынай Азизбековна

Башкаруу жана сапат бөлүмүнүн башчысы

Зайыркулова Рима Женишовна

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы

Тайлакова Алаида Акылбаевна

Контролдук жана билим берүүнүн сапаты кафедрасынын башчысы, ф.и.к., доцент

Кочекбаев
Улан
Алтымышевич

Чарба белумунун башчысы

Субанбекова Гульнара Мырзабековна

Окуу-методикалык белумунун башчысы

Заирбекова Нагима Заирбековна

Студенттик бөлүмдүн башчысы

Дуйшеналиева Айдай Жумабековна

Мониторинг жана сапат бөлүмүнүн башчысы

Исаматов Джаныбек Шеримбекович

Симуляция борборунун жетекчиси

Джетыбаева Жылдыз Болотбековна

AVN секторунун башчысы

Хиценко Людмила Анатольевна

Окуу-методикалык белумунун башчысы

Шарипа Болотбековна

Коомдук практика лабораториясынын башчысы

Жаналиева Алмагул Болотбековна

Башкы бухгалтер

Майрикова Мадина Искендеровна

Башкы бухгалтер

Абикова Акжолтой Коноковна

Башкы бухгалтер, илимдин кандидаты

Абдыкалыков Нуржигит Абдилакимович

Уюштуруу жана тарбия иштеринин координатору