“КЭАУ” академиялык консорциумунун администрациясы

Команда
АК “Кыргызстан Эл аралык Университети”

Асанова Жылдыз Шариповна

Илимий китепкананын директору

Кылычбаева Элнура Омурбековна

Илимий китепкананын директору

Гайбылдаев Жаныбек Каримович

Техникалык окуу куралдары борборунун директору

Биланова
Асель
Билановна

Эл аралык бөлүмүнүн башчысы

Акматова Гулсара Кадыркуловна

Билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Самаева Екатерина Валентиновна

Колдоо бөлүмүнүн башчысы

Мамбеткулова Айгуль Олжобаевна

Жалпы белумунун башчысы

Колкомбаева Зарема Шамильевна

Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы

Бутешова Гульзат Раисовна

Студенттик кадрлар бөлүмүнүн башчысы

Усубалиева Алтынай Азизбековна

Башкаруу жана сапат бөлүмүнүн башчысы

Зайыркулова Рима Женишовна

Мамлекеттик тил кафедрасынын башчысы

Тайлакова Алаида Акылбаевна

Контролдук жана билим берүүнүн сапаты кафедрасынын башчысы, ф.и.к., доцент

Кочекбаев
Улан
Алтымышевич

Чарба белумунун башчысы

Субанбекова Гульнара Мырзабековна

Окуу-методикалык белумунун башчысы

Заирбекова Нагима Заирбековна

Студенттик бөлүмдүн башчысы

Дуйшеналиева Айдай Жумабековна

Мониторинг жана сапат бөлүмүнүн башчысы

Исаматов Джаныбек Шеримбекович

Симуляция борборунун жетекчиси

Джетыбаева Жылдыз Болотбековна

AVN секторунун башчысы

Шарипа Болотбековна

Коомдук практика лабораториясынын башчысы

Жаналиева Алмагул Болотбековна

Башкы бухгалтер

Майрикова Мадина Искендеровна

Башкы бухгалтер

Абикова Акжолтой Коноковна

Башкы бухгалтер, илимдин кандидаты

Абдыкалыков Нуржигит Абдилакимович

Уюштуруу жана тарбия иштеринин координатору