КЭАУ академиялык консорциумунун президентинин билдирүүсү

КЭАУ академиялык консорциумунун президентинин билдирүүсү

                             КЭАУ АКнын президентинин кайрылуусу

       Урматтуу студенттер, ата-энелер, университеттин кызматкерлери!

Кыргызстан эл аралык университети (КЭАУ)-жаш университет. 1993-жылы түзүлгөн, Кыргызстандын көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып өлкөбүз менен бирге оор жана татаал жолдорду басып келе жатабыз.

Бул жолдо биз, заман агымы менен бирге коркпостон биринчилерден болуп бардык  жаңыланууларды жана өнүгүүнү киргизип, мыкты салттарды сактоо менен алдыга кадам таштап келебиз.  

       Татаал мезгилдин бардык кыйынчылыктарына карабастан  өлкөбүздүн маанилүү бөлүгү болгон интеллектуалдык катмарын түзгөн,  өз билимин келечектеги жаш муундарга берген, ишине берилген,   изилдөөчүлүк, окуу ишмердүүлүк, административдик иштерин жетектеген  кесипкөй адистерди университетке  аз-аздан топтоп жана аларды сактап калганыбызга сыймыктанабыз.  

 Заманбап билимдерге жана чыныгы баалуулуктарга ээ болгон жаштардын жаңы мууну гана,  адилеттүү жана күчтүү мамлекетти курууда, мамлекеттин тарыхый жолун өнүгүүгө карай өзгөртө алаарына биз ишенебиз. Бул ишеним биздин ишибизге дем-күч берип турат.  

        Бүгүнкү күндө КЭАУ, Кыргызстан Эл аралык Университетинин академиялык Консорциуму  – бир катар жождордун, колледждердин, илимий борборлордун, медициналык клиникалардын жана башка мекемелердин катарына кирген,  өлкөнүн интеллектуалдык ири түйүнүнө айланды. Университеттин кампустары Бишкекте жана өлкөнүн бир катар региондорунда жайгашкан.

Учурда университетте эки миңден ашык кызматкер иштейт жана 14000ден ашуун студент окуйт, студенттердин көпчүлүк бөлүгу чет өлкөлөрдөн келишкен.

Университеттин кызматкерлери эл аралык таанылган окуу программаларын дайыма өркүндөтүүнүн үстүндө иш алып барышат. Чет өлкөлүк алдыңкы ЖОЖдор жана  илимий борборлор менен жигердүү кызматташтык жүргүзүшөт.

Университет мамлекеттин жана заманбап дүйнөнүн чыныгы көйгөйлөрүн табууга багытталган бир катар улуттук жана эл аралык долбоорлорго катышкан.

Студенттерди келген күндөн тартып, наадандыкка, коррупцияга, эки жүздүүлүккө жол бербөөгө багытталган, эркиндиктин, инновациянын чыгармачылыктын кучагында тарбиялоого өзгөчө көңул бурабыз.

Биз бүтүрүүчүлөрүбүздүн жетишкендиктери менен сыймыктанабыз, анткени алардын көпчүлүгү карьерасында жана жеке жашоосунда чоң ийгиликтерге жетише алышты.

“Кыргызстан Эл аралык Университети” академиялык консорциуму – бул биздин жашообуздун эң жакшы көз ирмемдерин кучагына камтыган ынтымактуу үй-бүлө болуп саналат. Биз анын ар бир жаңы мүчөсүнө кубанычтабыз жана биздин университетке окууга же иштөөгө келген ар бир мүчөсүнө ыңгайлуулукту түзүү үчүн  колубуздан келгендин баарын кылабыз.

“Кыргызстан эл аралык университети” Академиялык косорциумдун

 президенти м.и.д., профессор, КРнын УИ Академиясынын мүчө

корреспонденти

Айдаралиев Арсен Асылбекович